Qué es Fotur

Què és FOTUR

La Federació d’Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Industries Afins de la Comunitat Valenciana (FOTUR), naix amb l’objectiu de ser l’òrgan representatiu de totes les empreses, professionals i activitats dedicades al sector de l’oci i el turisme.

Amb la intenció de ser una plataforma de cooperació, on unir les forces de totes les entitats associades, i practicant una política de juntes directives obertes, on ens enriquim amb les aportacions, suggeriments, projectes i idees de les entitats que formen part.

L’experiència empresarial i la capacitat de gestió d’esdeveniments públics de cada àmbit de l’oci i el turisme, es reuneixen al voltant d’una plataforma, FOTUR, per a treballar junts, no per a competir, si no per a enfortir un sector en continu creixement en la Comunitat com és el de l’oci i el turisme. La nostra intenció com a federació és també estar presents en actes futurs, en allò que es requerixca la nostra experiència i capacitat.

Altres de les propostes que motiva la creació de FOTUR, és la implantació d’una cultura general de l’oci i del turisme, mitjançant polítiques de prevenció i campanyes de comunicació social, i la planificació urbanística on les zones on es desenvolupe l’oci, tinguen seguretat jurídica i on l’usuari puga disfrutar gràcies a unes adequades infraestructures i un servei de transport públic de qualitat i seguretat en les comunicacions (especialment en l’àmbit nocturn).

Per tot això, FOTUR, és una plataforma d’unió empresarial, de reivindicació dels problemes del sector, de cerca de solucions, i de potenciació de les qualitats dels professionals i empresaris, donat que, amb la unió empresarial, l’adequació i millora constant dels nostres establiment i professionals ens garantiran una política basada en la qualitat, on l’usuari/consumidor deu ser el beneficiari, donat que la màxima de FOTUR és de no competència entre els seus membres, si no de tot el contrari, potenciar les seues qualitats de forma conjunta amb la fi d’oferir el millor servei

Des d’aquestes línies, agrair-te l’atenció que ens has prestat i si formes part del nostre sector, convidar-te a que participes, donat que la teua experiència, professionalitat i bon fer, ens seran de molta utilitat.

Ventajas FOTUR

 • 1

  FOTUR representa a los Bingos, a las Salas de Fiesta, Baile y Discotecas, a los S alones de boda, a los Barmans, a los Djs y a todos a aquellos operadores del sector que quieran formar parte de este colectivo. Todo ello representa un segmento muy potente de la economía de la Comunidad Valenciana.

 • 2

  FOTUR se crea también para ayudar en el crecimiento de sus asociados, defender sus intereses y para tener una voz que sea escuchada por la sociedad y por las administraciones.

 • 3

  La Comunidad Valenciana debe ser un referente nacional y, por qué no internacional, en la comercialización del ocio. Pero, para ello es necesario ofertar productos de calidad.

 • 4

  FOTUR apoya las iniciativas de formación de los trabajadores, ya que son los que están en contacto directo con los consumidores, y todas aquellas iniciativas empresariales y de colectivos que repercutan en pro del sector turístico.