DECRET 30/2018, de 14 de decembre, del PRESIDENT de la Generalitat, pel que se regulen els horaris d'espectaculs publics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments publics, per al any 2019.

El 20 de decembre de 2018 se publica, en el DIARI Oficial de la Generalitat Valenciana, el DECRET 30/2018, de 14 de decembre, del PRESIDENT de la Generalitat, pel que se regulen els horaris d'espectaculs publics, activitats recreatives, activitats SOCIOCULTURALES i establiments publics, per al any 2019.

Baixar arxiu

Comparteix:

DECRETO 30/2018, de 14 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos, para el año 2019.

El 20 de diciembre de 2018 se publica, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el DECRETO 30/2018, de 14 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos, para el año 2019. Adjunto encontrarán el...

Comparteix:

DECRETO 204/2018, de 16 de noviembre, del Consell, de modificación del Decreto 55/2015, de 30 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de salones recreativos y salones de juego

Con fecha 17 de diciembre de 2018, ha sido publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el DECRETO 204/2018, de 16 de noviembre, del Consell, de modificación del Decreto 55/2015, de 30 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de salones recreativos y salones de juego. Encontrarán dicho Decreto adjunto.
Comparteix: