Què és Fotur

Què és FOTUR

La Federació d’Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Industries Afins de la Comunitat Valenciana (FOTUR), naix amb l’objectiu de ser l’òrgan representatiu de totes les empreses, professionals i activitats dedicades al sector de l’oci i el turisme.

Amb la intenció de ser una plataforma de cooperació, on unir les forces de totes les entitats associades, i practicant una política de juntes directives obertes, on ens enriquim amb les aportacions, suggeriments, projectes i idees de les entitats que formen part.

L’experiència empresarial i la capacitat de gestió d’esdeveniments públics de cada àmbit de l’oci i el turisme, es reuneixen al voltant d’una plataforma, FOTUR, per a treballar junts, no per a competir, si no per a enfortir un sector en continu creixement en la Comunitat com és el de l’oci i el turisme. La nostra intenció com a federació és també estar presents en actes futurs, en allò que es requerixca la nostra experiència i capacitat.

Altres de les propostes que motiva la creació de FOTUR, és la implantació d’una cultura general de l’oci i del turisme, mitjançant polítiques de prevenció i campanyes de comunicació social, i la planificació urbanística on les zones on es desenvolupe l’oci, tinguen seguretat jurídica i on l’usuari puga disfrutar gràcies a unes adequades infraestructures i un servei de transport públic de qualitat i seguretat en les comunicacions (especialment en l’àmbit nocturn).

Per tot això, FOTUR, és una plataforma d’unió empresarial, de reivindicació dels problemes del sector, de cerca de solucions, i de potenciació de les qualitats dels professionals i empresaris, donat que, amb la unió empresarial, l’adequació i millora constant dels nostres establiment i professionals ens garantiran una política basada en la qualitat, on l’usuari/consumidor deu ser el beneficiari, donat que la màxima de FOTUR és de no competència entre els seus membres, si no de tot el contrari, potenciar les seues qualitats de forma conjunta amb la fi d’oferir el millor servei

Des d’aquestes línies, agrair-te l’atenció que ens has prestat i si formes part del nostre sector, convidar-te a que participes, donat que la teua experiència, professionalitat i bon fer, ens seran de molta utilitat.

Avantatges FOTUR

 • 1

  FOTUR representa als Bingos, Sales de Festa, Ball i Discoteques, als Festivals, Pubs, als Salons de Bodes i Esdeveniments, als Bartenders, als Dj’s i a tots aquells operadors del sector que vulguen formar part d’aquest col•lectiu. Tot això representa un segment molt potent de l’economia de la Comunitat Valenciana.

 • 2

  FOTUR es crea també per ajudar en el creixement dels seus associats, defendre els seus interessos i per tindre una veu que siga escoltada per la societat i per les administracions públiques.

 • 3

  La Comunitat Valenciana deu ser un referent nacional i, per que no, internacional, en la comercialització de l’oci i el turisme. Però, per a això és necessari oferir productes de qualitat.

 • 4

  FOTUR dona suport a les iniciatives de formació dels treballador, ja que són els que estan en contacte directe amb els consumidor i usuaris, i totes aquelles iniciatives empresarials de col•lectius que repercuteixen en pro del sector turístic