Avantatges Associats

 • 1

  Descompte de fins un 5% en les quotes de la SGAE i AGEDI-AIE. Negociació amb les entitats de gestió mitjançant Conveni de bonificació i acords extrajudicials.

  Descompte amb tots els acords que realitza FOTUR i les associacions federades amb les diferents empreses col•laboradores.

 • 2

  Servei de Circulars Informatives: Informació precisa de quants assumptes, lleis i pagament d’impostos que afecten al sector.

  Servei de Comunicació dels seus esdeveniments a través de la Secció “La Noche en España” de la web www.fasyde.es

  Web www.fotur.es amb informació del seu local.

  APP FOTUR: Inclusió de la informació del seu local.

  Promoció, participació i imatge en les Fires a nivell provincial, nacional i internacional. FITUR, Miami Music Week, Expojoc, Amsterdam Dance Event i Marató, entre altres.

 • 3

  Assessorament Jurídic i Laboral per professionals, en tot allò referent a la matèria d’Establiments Públics, Oci i Espectacles.

  Servei de suport i atenció, on tot l’empresariat es atès per a conèixer les seues inquietuds, doncs la política de juntes directives obertes, és una de les nostres millors qualitats.

 • 4

  Invitació a totes les Reunions Informatives que es realitzen sobre temes d’interès per al sector de l’oci, la restauració i el turisme.

  Invitació i participació en les Assemblees que convoque el President o Junta Directiva de l’Associació, on seran sentits els seus interessos.

 • 5

  Associats en la Federació d’Associacions d’Oci Nocturn de Espanya (FASYDE).
  Membres de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV).
  Membres de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE).
  Membres de la Comissió d’Espectacles Públics de la Generalitat Valenciana.
  Membres de la Mesa de Treball de les ZAS de Valencia.
  Membres de la Comissió del Joc de la Generalitat Valenciana.
  Membres del Consell Assessor de formació del CdT Agència de Turisme.
  Membres del Comitè de la fira “Fiesta y Boda”.
  Membres de la Comissió d’Intrusisme.
  Membres del Consell de Turisme de la Comunitat Valenciana.

 • 6

  Departament de control i seguiment d’activitats que realitzen competència deslleial. Incompliment d’activitats distintes a la Llicència, incompliments d’horaris i qualsevol altre suposat que es realitze per activitats alienes.

 • 7

  Auditories i Certificats Acústics.
  Mesures ambientals i de aïllament acústic.
  Projectes acústics. Estudis Predictius.
  Mesura de Vibracions.
  Control Acústic en fase d’obra.

 • 8

  Assessorament i tràmit de la seua Pòlissa de Treballadors segons conveni colectiu (AESAVA, AEDIVA, AEPUB i EJUVA).

  Pòlissa Colectiva d’Accidents (AESAVA).

  Aplicació i implantació de la Prevenció de Riscos Laborals en la seua empresa/local, segons marca la normativa vigent.

 • 9

  Telèfon d’atenció a l’Associat directe: 615447763.

  Horari de la Seu Social:

  • Matins: De dilluns a divendres de 10 a 14 hores.

  Seu Social situada en Gran Via Germanies nº 29. Atenció mitjançant cita prèvia.

  Email: info@fotur.es